TítuloAdvances in Astronomy
Título abreviadoADV ASTRON
ISSN(p)1687-7969
JCRSJR
2009--
2010--
2011-0.682
2012-0.797
2013-0.63
2014-0.411
20150.8110.351
20160.750.216
20171.209-
20182.5420.65
20192.3530.761