TítuloRevista Galega de Economia
ISSN(p)1132-2799
ISSN(e)2255-5951
JCRSJR
2009-0.1
2010-0.1
2011-0.1
2012-0.102
2013-0.1
2014-0.123
2015-0.157
2016-0.123
2018-0.182
2019-0.138